Akademik Personel

 

GENEL SOSYOLOJİ ve METODOLOJİ ANABİLİM DALI

Yrd. Doç. Dr. Ahmet TAK

Yrd. Doç. Dr. Hakkı KALAYCI

 

KURUMLAR SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Yrd. Doç. Dr. Şahin DOĞAN

 Arş. Gör. Nazar BAL (ÖYP) (35. Md. Ankara Üni. Görv.)

 

UYGULAMALI SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI

Yrd. Doç. Dr. Kemal DİL (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Doç. Dr. Zuhal Yonca ODABAŞ

Arş. Gör. Esra ASLAN

Arş. Gör. Dr. F. Ceyda BAŞ

Arş. Gör. Feray ARTAR (ÖYP) (35. Md. Ankara Üni. Görv.)

 

TOPLUMSAL YAPI ve DEĞİŞME ANABİLİM DALI

Doç. Dr. Ensar ÇETİN (Bölüm Başkanı)

 Arş. Gör. Taner SABANCI