Bölüm Başkanı
7523
yoncaodabas@karatekin.edu.tr
Bölüm Başkan Yardımcısı
7526
hakkikalayci@karatekin.edu.tr
Bölüm Başkan Yardımcısı
7529
fceyda@karatekin.edu.tr

Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı
Sosyoloji Bölümü

Kurumlar Sosyolojisi
Sosyoloji Bölümü

Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dalı
Sosyoloji Bölümü

Uygulamalı Sosyoloji
Sosyoloji Bölümü