Mevcut Topluluklar

Topluluk Akademik Danışmanı Arş. Gör. Ali Egi
Topluluk Başkanı  Aleyna Bereket
Topluluk Kuruluş Amacı Ekoloji topluluğunun öncelikli amacı sürdürülebilir bir çevrede toplumsal yaşamın imkânlarını yaratma ve kritize etme konusunda farkındalık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesidir. Birey ve toplum yaşamını doğrudan etkileyen çevresel kaynakların kullanımına ilişkin alışkanlıkların ve yaklaşımların gözden geçirilmesi faaliyetlerin amaçlarındandır.
Topluluğun Etkinlik Alanları
 • Üniversite kampüsünde “yeşil ve sürdürülebilir” bir kampüs için teorik ve uygulamalı faaliyetlerin düzenlenmesi.
 • Çankırı kent merkezinde tarihsel-ekolojik dokunun anlaşılmasına yönelik geziler düzenlenmesi.
 • Çankırı kırsal alanında ekolojik turizmin imkanlarının araştırılması.
 • Çankırı kent merkezinde ve Üniversite kampüslerinde sokak hayvanlarının durumlarının iyileştirilmesine yönelik projelerin geliştirilmesi, bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi.
 • Çankırı ili doğal afet risklerine karşı eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi.
 • Dezavantajlı sosyal kesimlerin entegrasyonuna ilişkin faaliyetlerin organize edilmesi.
 • Ekolojik perspektiften sosyal duyarlılığın artırılmasına yönelik gündelik yaşamın farklı sektörlerine ilişkin belgesel ve film gösterimlerinin organize edilmesi. 2021-2022 Faaliyet Raporu

 

Etkinlik No

1

Etkinlik Tarihi/Saati

17 Aralık 2021 / 14:00

Etkinlik Adı

“Kültürüme Sahip Çıkıyorum”

Taş Mescit (Daru`l Hadis) Çevresinin Temizlenmesi Etkinliği

Etkinlik Yeri

Çankırı Merkez / Taş Mescit önü

Etkinlik Açıklaması

Tarihsel değerlerimizden biri olan Taş Mescit binasının çevresinde bulunan evsel atıklar toplandı. Yaklaşık 8 torba (40-50 kilo) çöp toplanmıştır.

 

Etkinlik No

2

Etkinlik Tarihi/Saati

21 Nisan 2022 / 13:00

Etkinlik Adı

Çankırı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine Ziyaret ve Mama Desteği

Etkinlik Yeri

Çankırı Merkez / Çankırı Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi

Etkinlik Açıklaması

 

 

Etkinlik No

3

Etkinlik Tarihi/Saati

20 Mayıs 2022 / 10:00

Etkinlik Adı

Çankırı Kentinin Tarihsel Dokusunun Keşfedilmesi

Etkinlik Yeri

Çankırı Merkez / Buğday Pazarı Medresesi (başlangıç)

Etkinlik Açıklaması

Çankırı kent merkezinde yer alan ve “Eski Çankırı” olarak bilinen mahallelerde Çankırı tarihine dair kültürel dokunun ekolojik bir perspektifle aşağıdaki rotaya göre 15-20 kişilik bir öğrenci grubu ile gezilmesi. Faaliyet ile ilgili alanda yapılması planlanan kentsel dönüşüm çalışmaları öncesinde tarihsel ekolojinin (sokaklar ve mekanların) fotoğrafının çekilmesi Yürüyüş Rotası: Buğday Pazarı Medresesi, Sultan Süleyman Camii, Çivitçioğlu Medresesi, Saat Kulesi, Radyo ve İletişim Müzesi, Tarihi Çamaşırhane.

 

Etkinlik No

4

Etkinlik Tarihi/Saati

26 Mayıs 2022 / Tüm gün

Etkinlik Adı

Karadayı Köyü Sosyal Yapı İnceleme Gezisi

Etkinlik Yeri

Karadayı Köyü / Çankırı

Etkinlik Açıklaması

Çankırı ili Kızılırmak ilçesine bağlı Karadayı Köyüne gözlem, araştırma ve inceleme yapmak üzere teknik gezi gerçekleştirildi. Dr. Öğretim Üyesi Hakkı KALAYCI’nın araştırması kapsamında topluluk öğrencileri ile ziyaret edilen Karadayı Köyünde “nüfus ve nüfusun özellikleri, ekonomik yaşam ve üretim koşulları (geçim kaynakları), köylünün uğraştığı tarımsal/hayvansal faaliyetler, şehirle ilişkileri ve göç, eğitim, sosyal yaşam ortamı ve sosyal ilişkiler, gelenek ve görenekler, köyde aile ve köyde değişim” gibi başlıklar ekseninde köyde yaşayanlar ile görüşmeler gerçekleştirildi. 

 

Etkinlik No

5

Etkinlik Tarihi/Saati

01 Haziran 2022 / Tüm gün

Etkinlik Adı

Ünür Köyü Sosyal Yapı İnceleme Gezisi

Etkinlik Yeri

Ünür Köyü / Çankırı

Etkinlik Açıklaması

Çankırı Merkeze bağlı Ünür Köyüne gözlem, araştırma ve inceleme yapmak üzere teknik gezi gerçekleştirildi. Dr. Öğretim Üyesi Hakkı KALAYCI’nın araştırması kapsamında topluluk öğrencileri ile ziyaret edilen Ünür Köyünde “nüfus ve nüfusun özellikleri, ekonomik yaşam ve üretim koşulları (geçim kaynakları), köylünün uğraştığı tarımsal/hayvansal faaliyetler, şehirle ilişkileri ve göç, eğitim, sosyal yaşam ortamı ve sosyal ilişkiler, gelenek ve görenekler, köyde aile ve köyde değişim” gibi başlıklar ekseninde köyde yaşayanlar ile görüşmeler gerçekleştirildi. 

Topluluk Akademik Danışmanı Doç. Dr. Şahin DOĞAN
Topluluk Başkanı  Elifsu Üstündağ
Topluluk Kuruluş Amacı

Sosyoloji Topluluğu Karatekin Üniversitesi bünyesinde 2010 yılı Nisan ayı içerisinde resmi faaliyetlerine başlamış bulunmaktadır. Topluluğumuzun amacı genelde Karatekin Üniversitesi özelde ise Sosyoloji Bölümünün gelişimini sağlamak,  Türkiye Genelinde yeni bir yüz olarak ortaya çıkan Karatekin Üniversitesinin güçlü, kaliteli bir üniversite olarak tanınmasının önemli bir kolunu oluşturmaktır.

2010 yılı içerisinde iç tüzük hazırlanmış ve topluluğumuzun daha iyi bir çalışma için yönetim kurulu ve başkanlık seçimleri yapılmıştır. İç tüzüğe göre topluluğumuz kendini 3 kolda temsil etmektedir.  Bunun sebebi olarak daha verimli bir çalışma olarak görülmüştür. Bu kollar;

 • Basın, yayın kolu
 • Sosyal ve kültürel etkinlikler kolu
 • Sportif etkinlikler kolu
Topluluk Faaliyetleri 

2009-2010 öğretim yılı içerisinde yapılan faaliyetler;

 • Yapraklı ilçesi gezisi ve pikniği
 • SDE (Stratejik Düşünce Enstitüsü) kuruluşu gezisi
 • Kısmi olarak Ankara`nın gezilmesi
 • Çiğ köfte partisi

Topluluğumuz bunların dışında bazı projelere destek olmuştur. Bununla birlikte bu sene faaliyete geçecek olan sokak çocuklarının topluma kazandırılmasını amaçlayan ödev evi projesi "Engelleri Kaldırın" adlı STK`ya destek çerçevesinde projelerin hazırlanması yapılmıştır.

2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında yapılan etkinlikler;

 • 18 Kasım Cuma günü saat 09.00`da Öğrencilerin Tuz Mağarasını görmeleri ve bilgilendirmeleri sağlandı.
 • 30 Kasım Cuma günü 13.30`da Atatürk Kültür Merkezi`nde Konya Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ramazan Yelken`in katılımıyla "Türkiye`de Kamusal Alanın Yeniden Yapılanması" konferansı gerçekleştirildi.
 • Çankırı Yunus AVM SineMax sinemaları ile yapılan indirimli bilet anlaşması ile her Cumartesi günü Sosyoloji Bölüm Öğrencileri ve Edebiyat Fakültesi Öğrencileri için sinema günleri organize edildi.
 • 13-14-15 Aralık tarihlerinde Ankara Hacettepe Üniversitesi`nde Gerçekleştirilen "Hacettepe Sosyoloji Günleri" için hazırlanan "Eğitimde Duyarlılık Çağrısı" konulu sunumla beraber Bölümümüz ve Üniversitemiz Hacettepe Üniversitesi`nde temsil edildi ve sunumlara 105 kişilik bir öğrenci ekibiyle katılım sağlandı.
 • RTÜK Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun`un katılımıyla 5 Mart 2012 Tarihinde saat 13.30`da 100. Yıl Kültür Merkezi`nde "Görsel Ve İşitsel Medya Politikaları" konferansı düzenlendi.
 • 5-6-7 Mart 2012 tarihlerinde düzenlenen "ODTÜ Sosyoloji Günlerine" 36 kişilik öğrenci grubuyla  katılım gerçekleştirildi.Topluluk Akademik Danışmanları

Öğr. Gör. Dr. Esra Demirkol Colosio

Arş. Gör. Kübra Aşık Akdemir

Topluluk Başkanı  Nursima Asmaoğlu
Topluluk Kuruluş Amacı

Kooperatifler, insanların ihtiyaçlarının giderilmesinde farklı alanlarda gönüllü kişilerin bir araya gelerek kurduğu topluluklardır. Bugün, birçok ülkede kooperatifler önemli sosyal ve ekonomik girişimeler olarak kabul edilmekte olup, çevrenin korunması, istihdam yaratma, yatırım oluşturma gibi alanların desteklenmesinin yanı sıra ekonomiye, sürdürülebilir kalkınmaya ve yoksulluk ile mücadelede önemli katkılar sağlamaktadırlar. Bir diğer deyişle birçok ülkede ekonomik ve sosyal kalkınmada kooperatifler önemli bir rol oynamaktadırlar. Ülkemiz açısından da kamu ve özel sektörün yanı sıra kooperatiflerin de önemli bir sektör olarak ülkemizin kalkınmasında da rolü oldukça büyüktür. Ülkemizde, Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre 84.232 tane faaliyet gösteren kooperatif mevcuttur. Çankırı ilinde ise 40’a yakın farklı alanlarda faaliyet gösteren kooperatif bulunmaktadır.

Kooperatifçiliğin gelişmesinde öncelikli ilkelerden birisi eğitimdir. Ekonomik ve soysal kalkınma ve gelişmeni kooperatifçilik desteğiyle de gerçekleşmesi için alanında yetişmiş bilgili ve eğitimli insan kaynağı ile sağlanabilecektir. Ülkemizdeki kooperatiflerde istihdam edilecek ara yönetici ve ileride kooperatifin sorumluluğunu üstlenecek ara meslek elemanlarına duyulan gereksinimin giderilmesine ve Çankırı ilimizde bulunan kooperatiflerin çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla üniversitemiz bünyesinde Kooperatifçilik Topluluğu kurulması amaçlanmıştır.

Topluluğumuz ile kooperatifçilik alanında bilgili, kamu ve özel sektör ile kooperatifler arasındaki işbirliklerinin kurulmasında aktif rol alabilecek, kooperatifçilik ilkelerini benimsemiş, bir kooperatifin faaliyetlerini mevzuatlar çerçevesinde yürütebilecek, kısacası bulundukları kooperatifin kurumsal kapasitesini artırabilecek elemanların yetişmesinde öğrencilerimizin üniversite sonrası kariyerlerine katkı sağlamak topluluğun başlıca amacıdır.

Topluluk Faaliyetleri 
 • Seminer, konferans, bilgi şöleni, kurs, panel düzenleyip, gazete, dergi, kitap, broşür ve benzeri yayınlar çıkarabilir. 
 • Panayır, kermes, sergi gibi sosyal etkinliklerde bulunabilir. Uluslararası Kooperatifçilik Günü gibi önemli günlerde özellikle ilimizdeki kooperatiflerin işbirliği ile halkımızı ve öğrencilerimizi kooperatifçilik hakkında bilgilendirebilir, stant açabilir. 
 • Topluluk kendi tanıtım ve faaliyetlerini elektronik ortamda yapabilir, bu amaçla yayın hazırlayıp, arşiv oluşturabilir.
 • Öğrencilerimizin kooperatifçilik alanında staj bulmalarına yardımcı olabilir, ulusla ve uluslararası işbirliğinde bulunabilir.
 • Bilimsel, kültürel ve sosyal amaçlı projeler hazırlayabilir.
 • Tüzüğe aykırı olmamak kaydı ile gerekli gördüğü diğer çalışmaları yapabilir.