Yönetim
Bölüm Başkanı
7523
yoncaodabas@karatekin.edu.tr
Bölüm Başkan Yardımcısı
7526
hakkikalayci@karatekin.edu.tr
Bölüm Başkan Yardımcısı
7529
fceyda@karatekin.edu.tr