Tanıtım

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

Bölüm Hakkında Genel Bilgiler

Bölüm Web Sayfası: https://sosyoloji.karatekin.edu.tr/default.aspx

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, 2008 yılında kurulmuş olup 2009-2010 eğitim-öğretim yılında ilk lisans öğrencilerini kabul etmiş ve hâlen lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetine devam etmektedir.

Genel Sosyoloji ve Metodoloji, Kurumlar Sosyolojisi, Uygulamalı Sosyoloji ve Toplumsal Yapı ve Değişme anabilim dalları ile eğitim-öğretimine devam eden bölümümüzde 1 Profesör, 2 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 4 Araştırma Görevlisi olmak üzere 10 akademik personel görev yapmaktadır.

Bölüm olarak temel amacımız, öğrencilerimizin yeterli sosyoloji bilgisine sahip olmalarına ve kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayarak sürekli değişen dünya şartlarıyla birlikte değişen sosyoloji akımlarını da görmelerine imkân tanımaktır. Günümüz toplumlarını sağlıklı bir şekilde analiz edip, toplum için en iyi çözümü üretebilen alanında uzman sosyologlar yetiştirmektir.

Mezuniyet

Sosyoloji Bölümü öğrencileri lisans eğitim sürecinde 240 (başarılı) AKTS’yi tamamladıkları takdirde mezun olabilmektedirler. Öğrencilerin diplomasında “Sosyoloji” Mezunu ibaresi yer almaktadır. 

İstihdam

Sosyoloji bölümü mezunlarının istihdam edilebildiği kamu kurumları; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK, Emniyet Genel Müdürlüğü ve yerel yönetimler (Belediye, Kaymakamlık ve Valilik). Sosyoloji bölümü mezunlarının istihdam edilebildiği özel sektör alanları; kalkınma ajansları, proje danışmanlık şirketleri, sivil toplum kuruluşları, kamuoyu araştırma şirketleri, medya kuruluşları, özel şirketlerde bulunan halkla ilişkiler birimleri. Bölümümüzden mezun sosyoloji öğrencileri kamu ve vakıf üniversitelerinde gerekli başvuru koşullarını sağlamış oldukları takdirde öğretim üyesi de olabilmektedirler. Ayrıca Lisans eğitim-öğretim dönemi sonunda (en az 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji, 8 kredi mantık aldığını belgelendirenler) öğretmen olmak isteyenlerden, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak pedagojik Formasyon programını başarı ile tamamlayanlar lise ve dengi okullarda “Felsefe Grubu Öğretmeni” olabilmektedirler.

Etkinlikler

Sosyoloji Bölümüne kayıt yaptıran öğrenciler lisans ve yüksek lisans eğitimleri sürecinde müfredat dışı sosyal etkinlikler ile kişisel gelişimlerine katkı sunacak faaliyetlerde yer almaktadırlar. Sosyolojik perspektiflerini geliştirebilecek konferanslar, sempozyumlar, öğrenci kongreleri; kamu ve sivil toplum işbirliğini güçlendirecek paneller; farklı sosyolojik temalarda belgesel ve film gösterimleri; çevre üniversitelere araştırma ve teknik geziler; gönüllük esasına dayalı sosyal sorumluluk projeleri bu etkinlerden bazılarıdır. (Etkinliklere dair detaylı bilgilendirme için lütfen linke tıklayınız.)

Öğrenim Ücreti

Sosyoloji lisans ve yüksek lisans eğitimi için herhangi bir harç ücreti ödemesi bulunmamaktadır.(Yabancı uyruklu öğrenciler hariç)

Eğitim ve Öğretim Modeli

Sosyoloji Bölümünün lisans eğitim süresi dört (4) yıl yani sekiz (8) yarıyıldır. Sosyoloji Bölümü ikinci öğretim programı bulunmamaktadır. Lisans programında isteğe bağlı bir (1) yıl süreyle yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması bulunmaktadır. (detaylı bili için tıklayınız). Lisans programının yanı sıra Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Sosyoloji Anabilim Dalı Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları bulunmaktadır.

Sosyoloji Bölümü lisans ve yüksek lisans ders içeriklerine erişim sağlamak için Bologna Bilgi Sistemi sayfasından detaylı bilgi alınabilmektedir.

Sosyoloji Bölümü öğrencileri için zorunlu staj uygulaması bulunmamaktadır. Ancak isteğe bağlı, gönüllü olarak staj yapmak isteyen öğrenciler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmet Merkezlerinde mesleki formasyonlarına katkı sunacak staj faaliyetlerinde yer alabilmektedirler.

Yükseköğretim Kurumunun Bağlı Bulunduğu Birimin Yeri

Sosyoloji Bölümü, Çankırı il merkezinde Fatih Mahallesi Uluyazı Kampüsü Edebiyat Fakültesinde yer almaktadır. (Harita konumu için tıklayınız)  Uluyazı kampüsüne ulaşım Çankırı Belediyesinin toplu taşıma araçları ile düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Şehir merkezinden ve öğrenci yurtlarından kampüse doğrudan ulaşım imkanı bulunmaktadır.

Eğitim ve Öğretimin Nerede Gerçekleştirileceği

Sosyoloji Bölümüne kayıtlı öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyeti çoğunlukla Edebiyat Fakültesi içerisinde bulunan bölüme ait dersliklerde gerçekleştirilmektedir. Bazı seçmeli ve YÖK dersleri için  Kampüs içerisinde bulunan Merkezi derslikler de kullanılabilmektedir. Derslikler dışında İstatistik dersleri için bilgisayar laboratuvarları da kullanılmaktadır.

 

İmkânlar

Yurt İmkânları

Sosyoloji Bölümü öğrencileri Çankırı Merkezde bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda ve özel yurtlarda konaklama imkânına sahiptirler.

Kredi Yurtlar Kurumuna ait Kız-Erkek Yurtları;

  • Çankırı KYK Kız Öğrenci Yurdu (Bilgi)
  • Sabiha Anne KYK Kız Öğrenci Yurdu (Bilgi)
  • Hacı Murat Veli KYK Erkek Öğrenci Yurdu (Bilgi)
  • Emir Karatekin KYK Erkek Öğrenci Yurdu (Bilgi)

Burs

Sosyoloji Bölümü öğrencileri lisans ve yüksek lisans eğitimlerin başladıkları dönem Kredi Yurtlar Kurumunun sağladığı burs ve kredilere başvuru yapabilmektedirler. Ayrıca ikametgâhlarının bulunduğu belediyeler ve odalardan (Ticaret Odası gibi) burs için destek alabilmektedirler.

Kısmi Zamanlı Çalışma

Sosyoloji Bölümüne kayıt yaptıran öğrenciler eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren üniversitemizin farklı birimlerinde kısmi zamanlı çalışmak için başvuruda bulunabilmektedirler. Kısmi zamanlı çalışma ücreti ve koşulları için Sağlık, Spor ve Kültür Daire Başkanlığı tarafından her dönem başında web sayfasında ilan edilmektedir.