Misyon & Vizyon

Misyonumuz toplumsal olayları ve olguları anlamak ve açıklayabilmek amacıyla araştırmalar yaparak bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunmak ve kuramsal, kavramsal ve uygulamalı bilgiye sahip, eleştirel düşünebilen mesleki ahlaka sahip, sosyal araştırmalar yapabilme yeterliliği edinmiş öğrenciler yetiştirmektir.

Vizyonumuz uluslararası üniversite eğitim ve araştırma standartlarını hedefleyen, toplumsal ve bilimsel gelişmeler çerçevesinde toplumsal ihtiyaçları dikkate alan araştırma projeleri üretebilen, bu çerçevede bilimsel bilgi üretimine katkıda bulunan; bu hedefler doğrultusunda sistematik, analitik ve eleştirel düşünebilen ve sosyolojik bilgi üretimi ve araştırmalar için gerekli bilgi, donanım ve perspektife sahip öğrenciler yetiştiren bir bölüm olmaktır.