Mevzuatlar

Sık Kullanılanlar
KAYSİS - Kamu Mevzuat Sistemi
KURUM YÖNETMELİKLERİ
ADI ETİKET
Çankırı Karatekin Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği (Güncelleme 12.10.2020) lisans önlisans öğrenci
Çankırı Karatekin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği lisansüstü öğrenci
Çankırı Karatekin Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği dil eğitimi
Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim - Öğretim Yönetmeliği (Yayım Tarihi 05.04.2013) yaz dönemi öğrenci
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği disiplin yükseköğretim öğrenci
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik öğrenci yatay geçiş çift ana dal lisans ön lisans
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği öğrenci öğrenci konseyi
Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği uygulamalı eğitim çerçeve yönetmelik
Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim - Öğretim Yönetmeliği (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI 05.04.2013) yürürlükten kaldırılan
Çankırı Karatekin Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ( YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI 11.09.2012) yürürlükten kaldırılan
Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik açıköğretim ön lisans lisans öğrenci
Çankırı Karatekin Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği merkezi araştırma laboratuvar
YÖNERGELER
ADI ETİKET
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi yükseltilme atanma personel
Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul Yönergesi uluslararası öğrenci öğrenci lisansüstü
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Toplulukları Yönergesi öğrenci topluluk SKS
Çankırı Karatekin Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Komisyonu Yönergesi Bologna komisyon
Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi yayın etiği
Çankırı Karatekin Üniversitesi Kişisel Verileri Koruma Komisyonu Yönergesi kişisel veri KVKK
Çankırı Karatekin Üniversitesi İlk Yüzde On Başarı Değerlendirme Yönergesi öğrenci başarı yüzde on
Çankırı Karatekin Üniversitesi Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi güvenlik soruşturması arşiv araştırma
Çankırı Karatekin Üniversitesi Yazışma Usul ve Esasları İle İmza Yetkileri ve Yetki Devri Yönergesi yazışma imza yetki
Çankırı Karatekin Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Program/Kurs Eğitim-Öğretim Yönergesi dil eğitimi kurs
Çankırı Karatekin Üniversitesi Başarı Değerlendirme Yönergesi başarı öğrenci not
Çankırı Karatekin Üniversitesi Diploma, Mezunların Başarı Sıralamaları ve Verilecek Başarı Belgesine İlişkin Yönerge öğrenci diploma başarı mezun sıralama
Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi özel yetenek sınavı güzel sanatlar
Çankırı Karatekin Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Özel Öğrenci Yönergesi özel öğrenci lisans önlisans
Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Yaz Okulları Programları Uygulama Esas ve Usulleri yaz okulu
Çankırı Karatekin Üniversitesi Eğitim Komisyonu Yönergesi eğitim komisyonu
Güz ve Bahar Dönemi Ek Madde 1 Uygulama İlkeleri ek madde uygulama
Çankırı Karatekin Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönergesi yabancı dil hazırlık sınıfı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kayıt ve Kabul Yönergesi yurt dışı kayıt öğrenci
Çankırı Karatekin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi hukuk fakültesi sınav
Çankırı Karatekin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi diş hekimliği sınav
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi yayın etiği sağlık bilimleri
ESAS VE USULLER
ADI ETİKET
Çankırı Karatekin Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları kalite kalite komisyonu
POLİTİKALAR
ADI ETİKET
Çankırı Karatekin Üniversitesi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası kişisel veri KVKK
MEVZUAT BİLGİ SİSTEMİ
KANUNLAR
ADI ETİKET
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu personel mevzuat Yükseköğretim Kanun
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu bilgi edinme
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu memur personel devlet
2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu yükseköğretim personel
2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu yükseköğretim teşkilat kurum
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun memur yargılanma diğer kamu görevlileri
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun yapı denetimi
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ihale sözleşme
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu iş sağlığı güvenlik
6245 sayılı Harcırah Kanunu harcırah