Sosyoloji Topluluğu Söyleşi Etkinliği

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyoloji Topluluğu 02.01.2023 tarihinde 19:30-23:30 saatleri arasında Kocaleli Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde Prof. Dr. Vehbi Başer ile “Sosyoloğun Üstlenebileceği Profesyonel Roller ve Yakın Meslek Rutinleri” başlıklı akademik bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşide Prof. Dr. Vehbi Başer fakültelerin sosyoloji bölümü mezunlarının istihdam alanlarının çeşitliliğine ve sosyologların vakalara müdahele biçimlerinin çerçevesinin derinlemesine sorgulanması gerektiğine dair düşüncelerini paylaştı. Bu kapsamda Prof. Dr. Vehbi Başer Sosyoloji’de bütün alt disiplinlerde yürütülebilecek Uygulamalı Sosyoloji ve Klinik Sosyoloji çalışmalarının önemine dikkat çekerek, bu iki alanda elde edilebilecek mesleki formasyonla birlikte bir meslek olarak Sosyoloğun statüsünün Psikoloji, Sosyal Hizmet, Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık vb. gibi bölümlerin meslek rutinlerinden ayrışabileceğini ve sosyologların görev tanımı ve yetki alanları konusunda daha profesyonel bir mesleki sınır çizilebileciğini vurguladı.

Söyleşinin diğer kısmında ise Prof. Dr. Vehbi Başer’in şu an aktif olarak bir kamu/özel kurumunda Sosyolog kadrosunda çalışan mezunlara söz verildi. Çeşitli kurumlarda görev alan Sosyologlar; mezun oldukları yılı, bitirdikleri üniversiteyi, işe girişteki sınav süreçlerini, çalıştıkları kurumda ne tür iş yaptıklarını, yaptıkları işi nasıl öğrendiklerini, mesleki tatminlerinin düzeylerini ve sosyolog olarak bir kurumda çalışmanın kurum için ne tür bir değer ürettiğine dair görüşlerini söyleşiye katılan lisans öğrencileri ile paylaştılar.

Fotoğraf Galerisi İçin Tıklayınız
Yayınlanma Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı