Yazılımlar

Nicel ve Nitel Araştırma Programları
SPSS MAXQDA
Referans Yönetim Araçları
ZOTERO MENDELEY